Elza Lotte

LOT Theater & Trainingen

Maatwerk
Iedereen verdient een training die past.

Wat is het?  
Op de vorige pagina heb je kunnen lezen welke soort trainingen ik geef en welke methodes ik beheers. Als trainer vind ik het belangrijk dat een training bij jou of je bedrijf past. Als ieder mens en elk bedrijf uniek is, waarom een training dan niet? 


Agressie

Samen met Raymond van Donkersgoed bied ik een agressieregulatie en fysieke weerbaarheidstraining aan. We zijn voornamelijk gespecialiseerd in zorg* en het onderwijs. Het is belangrijk om veilig te werken en je veilig te voelen op je werk. Tegenwoordig is agressie en geweld niet meer weg te denken binnen zorg en onderwijs, maar ook in andere branches, zoals de retail. Ook daar worden medewerkers zomaar uitgescholden of bedreigd. Leer tijdens onze training hoe jij kan reageren op verbale agressie, hoe jij je kan verweren bij fysiek geweld en leer meer over jou lijf tijdens een stressvolle situatie.
*
We hebben ook een SKJ-geaccrediteerde training, die vind je hier

Gesprekstechnieken
Of het gaat om een mentorgesprek, bemiddelingsgesprek of een gesprek met een leidinggevende- als jij handvatten nodig hebt om het gesprek aan te gaan, kan ik je daar bij ondersteunen. Als trainingsacteur voer ik wekelijks gesimuleerde gesprekken om cursisten te laten oefenen met gespreksvoering. Deze training kan individueel, maar ook zeker in groepsverband! 

Faalangst
Deze training is vooral gericht op jongeren en jong-volwassenen (15-25 jaar), omdat ik met deze doelgroep graag wil werken aan zelfverzekerdheid tijdens een belangrijke periode van je leven. Je moet veel keuzes maken, er zijn veel meningen om je heen en je hoofd maakt overuren. In de praktijk heb ik gezien hoe erg jongeren kunnen struggelen met faalangst en ik hoop ze met mijn expertise te ondersteunen en zelfvertrouwen te geven.

Onderwijs
In het onderwijs liggen de trainingsbehoeftes erg uit elkaar. Vanuit LOT Trainingen hoop ik in te kunnen spelen op de behoeftes van de scholen. Denk aan: mentorgesprekken voeren, klassenmanagement, communicatie tussen docenten (MEP-ME methode), omgaan met (verbale) agressie en coachingskwaliteiten (LIFO). 


Contact
Dit zijn persoonlijke trainingen op maat, waarbij een klik erg belangrijk is. Neem vrijblijvend contact op om kennis te maken en om te kijken of wij een match zijn via: lottrainingen@elzalotte.nl

 
E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn